XXX dagen,
zonder MICE evenement

Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions

Doe met ons mee!

Ons doel

Eenheid maakt macht!

Tekort voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds maart 2020: XXX

We zijn er volledig van bewust dat zakelijke evenementen niet direct zullen plaatsvinden volgende week, en zelfs de week nadien. Maar we wensen meer perspektieven en acties om toekomstige zakelijke evenementen te kunnen opstarten.

Ons doelstelling is om aan beslissingnemers en regeringsleiders hulp te bieden in het nemen van terechte beslissingen door hen een duidelijk beeld te geven van wat de MICE of Business Meeting Industry betekent in dit land. Het betreft hier niet om massa bijeenkomsten, maar wel om professionele meetings tussen verantwoordelijke mannen en vrouwen in een louter zakelijke of educationele kontekst.

Voeg u toe om onze beslissingnemers meer klaarheid te verschaffen
1800

Taxis & S.L.C.

306

Hotels

205

Meeting & evenementen locaties

5481

Cafes & restaurants

 

- Ze worden ook beïnvloed door zakentoerisme -

MICE?

MICE Market = Meeting industrie

Meetings: het samenbrengen van een beperkt aantal mensen op één locatie met het oog om een welbepaalde activiteit uit te voeren.

Incentives: maakt deel uit van een programma die aan deelnemers aangeboden worden om hen te belonen voor een uitgevoerde prestatie.

Conferentie: Actieve deelname aan een discussie, feitenonderzoek, probleem oplossing en overleg. In vergelijking met een congres is een conferentie klein schaliger.

Beurs: Evenement waar producten en diensten worden voorgesteld

MICE in Brussel

Wat vertegenwoordigt het en wie wordt hierdoor beïnvloed?

Evenementensector in België

Wat informatie over de sector