De meeting industry bestaat uit een brede waaier van organisatoren en toeleveranciers die zich dagelijks inzetten in het organiseren van meetings, conferenties, beurzen en andere gelateerde evenementen en die gehouden worden om een reeks professionele, zakelijke, culturele of academische doelstellingen te bereiken.

De activiteiten van de meetings industrie maken deel uit van de globale ekonomische groei van een land, en meer bepaald omdat professionele activiteiten deelnemers aanspreken die financieel meer uitgeven dan vakantiegangers. Bovendien is de Meeting Industrie cruciaal voor de verspreiding van kennis en professionele praktijken over verschillende industrieën

 

Meetings: rhet samenbrengen van een beperkt aantal mensen op één locatie met het oog om een welbepaalde activiteit uit te voeren.

Incentives: maakt deel uit van een programma die aan deelnemers aangeboden worden om hen te belonen voor een uitgevoerde prestatie.

Conferences: Actieve deelname aan een discussie, feitenonderzoek, probleem oplossing en overleg. In vergelijking met een congres is een conferentie klein schaliger.

Exhibition: Evenement waar producten en diensten worden voorgesteld.