De VZW RestartMICE heeft als doel de actoren van de MICE-industrie (Meeting Incentives Conferences/Congressen Exhibitions/Events) te ondersteunen tijdens de huidige crisis, maar ook tijdens de herstelfases na de crisis.

De acties van de VZW worden vertaald door de bundeling van professionele deskundigheid om een actieve en ernstige partner te zijn ten opzichte van de verschillende overheidsniveaus en beroepsverenigingen van ons land tijdens overleg, reflecties en voorbereidend werk, met betrekking tot de crisis en/of de heropleving van de MICE-evenementenactiviteiten.

Maar ook door een continue communicatie naar haar leden toe in de vorm van :

  • Maandelijkse "MICE Round Tables" om te informeren over lopende acties en hun evolutie, maar ook om de ervaringen van elk lid uit te wisselen;
  • Terbeschikkingstelling van instrumenten voor Covid-19 risicobeheer door middel van een operationele gids waarvan de updates vanaf 1 mei 2021 voorbehouden zullen zijn aan onze leden;
  • Actieve bijstand vragen aan de VZW in geval van nood met betrekking tot de beroepsactiviteit.
Wilt u als natuurlijk persoon of rechtspersoon die actief is in de MICE-evenementensector toetredend lid worden?

Wilt u ondersteunend lid worden als natuurlijk persoon of rechtspersoon die niet actief is in de MICE-evenementensector, maar bezorgd is over de toekomst ervan?

Contributie lidmaatschap

Onafhankelijk
150 €
Weknemer
75 €
Bedrijf
400 €
V.Z.W.
200 €

U kunt het lidmaatschapsgeld betalen met een bancontact, creditcard of bankoverschrijving. Na betaling wordt een factuur per mail doorgestuurd.


Kies dan hieronder uw type lidmaatschap

 


* Indien btw-plichtig, duidelijk aangeven / ** Alleen voor natuurlijke personen die het statuut van werknemer hebben

 

* Specificeer voor V.Z.W. het doel van de V.Z.W., zoals gedefinieerd in de statuten daarvan.

** Alleen bedrijven / V.Z.W. met een maatschappelijke zetel in België kan lid worden van RestartMICE. als volwaardig of volwaardig lid - Voor bedrijven die geen hoofdkantoor in België hebben, is het mogelijk om de Federatie te steunen door zich bij haar aan te sluiten als "patroon"

 


 

Ik accepteer de ethische code van RestartMICE V.Z.W.
Ik accepteer het privacybeleid van restartMICE

 


Verkoopvoorwaarden